Rocznicowy Konkurs Skorpiona

Dobry wieczór.

Piszę dla Państwa już rok. Z tej okazji ogłaszam konkurs z nagrodami.


Zadanie konkursowe brzmi:

Proszę napisać wiersz ku chwale Augusto Pinocheta w języku polskim.

Dodatkowe zasady:

  1. Konkurs trwa od momentu opublikowania niniejszej notki do końca 25 listopada 2015 roku, tj. do dnia setnych urodzin Augusto Pinocheta. Decyduje koniec dnia w polskiej strefie czasowej.
  2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma lub założy w tym celu portfel Bitcoin. Można nadesłać na konkurs dowolnie wiele propozycji i można to zrobić anonimowo.
  3. W konkursie biorą udział wyłącznie wiersze zamieszczone w formie komentarza do niniejszego artykułu. Każdemu wierszowi musi towarzyszyć adres Bitcoin, na który przelana zostanie nagroda w razie jej przyznania.
  4. Nagrodą w konkursie jest pula Bitcoinów nie mniejsza niż 0,1 BTC. Suma ta została przeze mnie zdeponowana pod adresem 12rcrmgWFbRa6zXtX35RvouNZKkfkkjTnC. Adres podaję publicznie, ponieważ pulę nagród w konkursie stanowić będzie pełne saldo tego adresu na dzień zakończenia konkursu. Oznacza to, że każdy, kto popiera ideę, może dołożyć do tego adresu sumę, jaką chce zasponsorować. Wszystkie środki zgromadzone pod w/w adresem zostaną przeznaczone na nagrody i opłaty transakcyjne.
  5. Zastrzegam sobie prawo swobodnego rozstrzygnięcia konkursu w zakresie liczby i wartości poszczególnych nagród, w zależności od poziomu prac.
  6. W przypadku zbyt niskiego poziomu prac lub ich liczby zastrzegam sobie prawo niewykorzystania pełnej puli na nagrody. Niewykorzystana na nagrody część puli zostanie w takim przypadku przeznaczona na wybrany przeze mnie cel charytatywny.
  7. Choć wszystkie transakcje w sieci Bitcoin i tak są publiczne, opublikuję na blogu linki do wszystkich transakcji wychodzących, jakie będą wiązały się z przelaniem nagród.
  8. Zastrzegam sobie niebranie odpowiedzialności za nierozstrzygnięcie konkursu i niewypłacenie nagród z przyczyn niezależnych ode mnie (włamanie do portfela, śmierć, itd.)
  9. Na blogu włączona jest moderacja komentarzy, jednak każdy komentarz zostanie dopuszczony, jeśli jego treść będzie wskazywała na zgodność z tematyką konkursową. Oznacza to w szczególności, że nie będą dopuszczone: SPAM, proza, wiersze o innej tematyce, wiersze atakujące Augusto Pinocheta, itd. Komentarze dotyczące samego konkursu niebędące wierszami będą dopuszczalne warunkowo i tymczasowo; docelowo będą one usuwane lub przenoszone jako treść samego artykułu.

Proszę o rozpropagowanie tego wpisu jak najszerzej. Liczę, że pomoże to z jednej strony zapewnić dużą liczbę prac w konkursie (i tym samym wysoki poziom nagrodzonych prac), a z drugiej strony zwiększyć pulę nagród do naprawdę atrakcyjnej wartości.

Do napisania za tydzień. Miłego weekendu!